Det 1. Bud; Kjenn din HTMLHTML er for vanskelig

HTML er faktisk slett ikke vanskelig!

HTML er ikke annet enn et markerings-språk. (HTML=HyperText Markup Language.) Vi bruker en bestemt kode til å fortelle nettleseren, når og hvordan den skal begynne å fremheve tekst og en tilsvarende kode for å stoppe igjen. For eksempel:

<STRONG>Dette er uthevet.</STRONG> Dette er ikke.

Alle kan lære HTML og det behøver ikke ta lang tid å lære.

Editorer har sin plass

Jeg sier: "Kjør i vei og bruk HTML-editorer eller Assistenter, men bruk dem som en hjelp, ikke som støtte". Det å lære og håndtere HTML er det mest nyttige for deg som Nett-designer, uansett om du bruker en HTML-editor eller ikke.

Jeg er blitt kritisert av noen for ovenstående avsnitt. Hvorfor? Fordi noen mennesker gidder ikke belemre seg med å lære HTML. De ville foretrekke et verktøy, som gjør dem kreative, og derfor behøver ikke å strø om seg med HTML koder.

Personlig går jeg selv inn for et slikt verktøy! Det ville være ALLE TIDERS, men hvis du ikke lærer HTML-koder, kan du godt pakke sammen. Det må du gjerne sitere meg på. Dagene for WYSIWYG-editorerne er enda ikke kommet.

For eksempel, Adobe's Pagemill produkt genererer "ikke-gyldig" HTML. Hva'? Adobe? Disse menneskene, som revolusjonerte verden med Photoshop? Jepp.

Inntil det finnes faste standarder, som ALLE implementerer, er du nødt til å være varsom og lære å dobbeltsjekke og validere HTML-dokumentet ditt.

Det finnes et hav av bøker der du kan lære HTML. Jeg har listet et par stykker av dem. Hvis du går inn i en bokhandel, vil de ha en utrolig masse forskjellige. Personlig kan jeg anbefale Laura Lemay serien

Fremtiden er ikke her enda

En dag vil Nettet uten tvil bli standardisert (det har jeg hørt), og du vil kunne bruke HTML-editorer og Assistenter sikkert. Alle dine dokumenter vil kunne leses av alle nettlesere med nye standarder på samme tid.

Inntil den dag kommer, er det viktig (ja, nødvendig) at du lærer HTML og blir fortrolig med HTML-standarder. Bli fortrolig med den editoren du bruker, og finn de feil den måtte ha. De Ti Bud om HTML er designet til deg, til å gjøre deg oppmerksom på feil og forhåpentligvis til å kunne gi deg inspirasjon til å kunne håndtere HTML.


Du er velkommen til å la andre se denne URL'en. Dette arbeidet, er Copyrighted 1995 av forfatteren, Sean Howard, og er IKKE frigitt til public-domain. Enhver form for distribusjon og kopiering av dette materiale er forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.
Kommentar fra oversetteren:
Etter at ha fått Sean Howard's velsignelse, har jeg etter beste evne forsøkt å oversette original teksten fra engelsk, da noen nordmenn fremdeles har lettere for å forstå norsk, enn engelsk. God fornøyelse med lesingen.

Copyright er likeledes også gjeldende for den norske oversettelsen. Steinar D. Varsi (steinar@varsi.net)