De Ti Bud om HTML, OSS

Med all respekt for Bibelen og "De Ti Bud".
De 2 steintavlene... I begynnelsen var det kaos. Utviklere klamret seg til det nye land. Nettets land. Noen kom fra Det Gamle Unix'otamia, andre kom fra Graphic Designeria. Alle kom for å bygge og tilbe WWW.

Mange store og hellige kriger ble utkjempet og mange gode menn har måttet bøte med livet. Andre ble ofret i forsøk på å vinne Det Gyldne Nett's gunst. Nettets tilbedere ble trette av å kjempe, og begynte å søke etter en løsning. Så, Ún dag fikk de "De Ti Bud om HTML".

Du anmodes om å bøye ditt hode, og overveie disse befalinger nøye. Mange av Nettet's tilbedere har falt i forsøket på å bibringe disse befalinger til deg. Lær av deres feil og hjelp til med å gjøre Nettet sikkert for alle!

Og hvis du har problemer med å komme i gudfryktig stemning, vil jeg anbefale at du stopper opp og resiterer Min Herre, Webmasteren, eller originalversjonen The Lord is My Webmaster.

De Ti Bud om HTML

 1. Kjenn din HTML
  Hvorfor bør man lære HTML?

 2. Du skal ikke misbruke ordene "HTML Programmerer"
  Hvilke områder av Nettet kan jeg erobre? Hva skal jeg kalle meg selv?

 3. Vær mot andre, som du ønsker andre skal være mot deg
  Hvilke nyhetsgrupper abonneres det på. Diskusjonene i comp.infosystems.www.authoring.html. Hvem har rett?

 4. Kjenn din FAQ
  Hva er FAQ? Hvor finner jeg dem? Hvorfor skal jeg lese dem?

 5. Pass på <center> koden.
  Hvorfor hakker vi på denne koden? Hvilke andre koder burde vi bekymre oss om?

 6. Du må ikke bruke MAILTO i en form.
  Hvorfor skal vi lære CGI? Hvorfor bør vi ikke bruke MAILTO?

 7. Kjenn din <IMG> kode.
  Lær bruken av WIDTH, HEIGHT, og ALT.

 8. Du må ikke bruke store, interlaced grafikk-filer som bakgrunn.
  Hvordan brukes bakgrunn? Hvorfor skal de være små?

 9. Aksepter design avbrytelse.
  Lær deg de mere spissfindige aspekter i Nett-design. Design for teknologi OG brukeren - bruk små grafikk-filer.

 10. KontrollÚr din HTML.
  Lær deg å bruke online-validering. Lær i det minste å teste med forskjellige browsere.

Best viewed with any browser

Du er velkommen til å la andre se denne URL'en. Dette arbeidet, er Copyrighted 1995 av forfatteren, Sean Howard, og er IKKE frigitt til public-domain. Enhver form for distribusjon og kopiering av dette materiale er forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.
Kommentar fra oversetteren:
Etter at ha fått Sean Howard's velsignelse, har jeg etter beste evne forsøkt å oversette original teksten fra engelsk, da noen nordmenn fremdeles har lettere for å forstå norsk, enn engelsk. God fornøyelse med lesingen.
Copyright er likeledes også gjeldende for den norske oversettelsen. Steinar D. Varsi (steinar@varsi.net)