Det 3. Bud; Gjør mot andre, som du ønsker andre skal gjøre mot deg.Hva er nyhetsgrupper?

Nyhetsgrupper er et forum av offentlig tilgjengelige meddelelser, hvor man kan diskutere spesielle temaer. F.eks. finnes det nyhetsgrupper om "basketball", "HTML" og til og med "fremmede fra det ytre rom". De kan være en av dine mest verdifulle kilder. Profesjonelle fra hele verden samles i disse gruppene for å dele med sine erfaringer.

Kontakt din Internett-tilbyder angående en nyhetsagent, som gir deg mulighet til å tilslutte deg disse nyhetsgruppene. På Mac later det til at man foretrekker "Newswatcher" og på IBM "Free Agent" [I MS Internet Explorer og Netscape Navigator finnes det innebyggde nyhetsagenter].

Hvilke nyhetsgrupper skal man abonnere på?

Helt sikkert...

Kanskje...

Hvis du driver med programmering...

Hva skal man passe på...

Flaming [jeg kjenner ikke det norske ordet for 'flaming', men det kan vel sidestilles med mobbing]. Hvis du sier noe som en annen anser for dumt eller 'helt på trynet', vil du bli 'flamed'. "Flaming" er "kunsten" å sende en fornærmelse pakket inn i informasjoner, som forteller hvor dum noen er. Dessverre rekker "flaming" helt fra å stikke nesen i sky - til hat-meddelelser.

Personlig bryr jeg meg ikke om "flaming", men den eksisterer, så vi får finne måter å unngå det. Det følgende er noen metoder som kan medvirke til at du unngår for mye "flaming":

Finn nyhetsgruppens FAQ

[FAQ=Frequently Asked Questions ~ OSS=Ofte Stillte Spørsmål]
Det første du skal gjøre når du besøker en nyhetsgruppe, er å finne FAQ. Det er et tekst- eller HTML-dokument.

Mange ganger vil den være som en meddelelse som henviser til nyhetsgruppens FAQ. Hvis du ikke kan finne nyhetsgruppens FAQ, så prøv å lete med Lycos eller Webcrawler. Søk etter "FAQ" og navnet på nyhetsgruppen.

Som en aller siste utvei, kan du legge inn en vennlig forespørsel, hvor du ber om nyhetsgruppens FAQ, men du kan risikere å bli 'flamed'.

Hold deg vekk fra "gamle diskusjoner"

I comp.infosystems.www.authoring.html nyhetsgruppen kjøres det en meget gammel diskusjon mellom "HTML puritanere" og "Grafikk-artister".

"Puritanerne" betegnes ofte som "tilbakestående Unix-stumper" og "Grafikk-artistene" som "Nett-ødeleggere".

"Puritanerne" fastholder at Nettet er til for å spre informasjon, og at HTML er et markerings-språk som kun er med på å fremheve informasjonene i nettleserne.

"Grafikk-artistene" fastholder, at Nettet utvikler seg, og de ønsker å kreere flott, lekker design, som inneholder masse grafikk og evnen til å få resultatet til å se ut som de ønsker.

"Puristene" vil så til gjengjeld si: "Hva så med blinde personer med en "talende nettleser?"

"Grafikk-artistene" vil som regel så si, at "de fleste" brukere kan se deres Nett-sider.

"Puristene" går så rundt og roper sarkastisk: "Nå, så vi er ikke gode nok til å se Deres sider, så dere avviser flere millioner, så Dere kan føle dere som eliten".

Og tenke seg til: Noen sier, at disse Budene er provoserende! <ha-ha>

Hvor vil jeg hen med dette?

Ovennevnte diskusjon stopper ikke før begge parter innrømmer at begge parter har rett.

Grafikk-artistene er nødt til å sikre seg at deres sider er kompatible med alle markedets browsere. Hvis man kun designer for de mest utbredte browsere, avskjærer man millioner i å se siden som den skulle ha sett ut.

Puristene må lære å akseptere den kjensgjerning, at Nettet forandrer sig, uansett om vi vil eller ikke. "Ren tekst" er ikke lengere godt nok.

Husk...

Gjør mot andre, som du ønsker andre skal gjøre mot deg.

Bruk dette som ditt mantra. Gjenta det igjen og igjen når du er på nyhetsgruppene. La være med å "rope og skrike". Start ikke eller delta i en debatt, hvis du ikke vil høre på andres synspunkter og meninger.

Tro ikke, at alt kommer til deg på et sølvfat. Nyhetsgruppene er fylt med personer som stilles de samme spørsmål, om igjen og om igjen. Dette kan sannsynligvis medføre til "flaming". Og gjøres det for ofte, kan det resultere i et dårlig rykte "ute på byen". Les de beskjedene, som andre har skrevet og du vil begynne å lære mere og mere for hver dag som går

Lær HTML som passer til nettlesere som andre bruker. Vedgå dine feil og rett dem.

Hvis du skulle ha glemt det: "Hold deg vekk fra de "gamle diskusjonene".

Til slutt

Snyt ikke deg selv ved å unngå nyhetsgruppene! Nyhetsgruppene er fyllt med eksperter på alle mulige temaer under solen.! De kan hjelpe deg på vei!


Du er velkommen til å la andre se denne URL'en. Dette arbeidet, er Copyrighted 1995 av forfatteren, Sean Howard, og er IKKE frigitt til public-domain. Enhver form for distribusjon og kopiering av dette materiale er forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.
Kommentar fra oversetteren:
Etter at ha fått Sean Howard's velsignelse, har jeg etter beste evne forsøkt å oversette original teksten fra engelsk, da noen nordmenn fremdeles har lettere for å forstå norsk, enn engelsk. God fornøyelse med lesingen.

Copyright er likeledes også gjeldende for den norske oversettelsen. Steinar D. Varsi (steinar@varsi.net)