Det 6. Bud, Du må ikke bruke MAILTO i en FORM!Hva er MAILTO?

MAILTO er en konstruksjon du kan bruke som får noen nettlesere til å åpne et E-mail vindu. F.eks. '<A HREF="mailto:steinar@varsi.net">Skriv til meg</A>' ville lage følgende:

Skriv til meg

Ved å klikke på ordene "Skriv til meg" vil åpne et E-mail vindu, men bare hvis nettleseren din støtter MAILTO ! Mange nettlesere har begynt å implementere denne funksjonen

Hvis nettleseren din ikke støtter denne konstruksjonen, vil du kun se "Skriv til meg" som understreket og du vil ikke kunne se Email-adressen. Derfor anbefaler vi følgende format: '<A HREF="mailto:steinar@varsi.net">Skriv til: steinar@varsi.net</A>'

Skriv til: steinar@varsi.net

På denne måten kan man se adressen på nettleseren selv om den ikke støtter MAILTO.

Men Budet sier, at det ikke må brukes?

Budet sier at du ikke må bruke MAILTO i en FORM! Det er ikke plass for å forklare FORMs her. Hvis du forsøker å opprette en FORM, vil du oppdage at du er nødt til å skrive et CGI (Common Gateway Interface) program for å kunne behandle FORMens data. Mange forsøker å sende en MAILTO.
Dette anbefales ikke av flere grunner:

Så enden på visa er at hvis du vil opprette en FORM, må du enten ...

Det er ikke mange som har adgang til cgi-bin hos sin nettilbyder. I så fall må du kontakte din nettilbyder og be dem installere et mail-script som alle kan bruke. Normalt vises et standard svar-bilde på skjermen.

For ytterligere informasjon om CGI-scripts, kan du kikke på The Common Gateway Interface.


Du er velkommen til å la andre se denne URL'en. Dette arbeidet, er Copyrighted 1995 av forfatteren, Sean Howard, og er IKKE frigitt til public-domain. Enhver form for distribusjon og kopiering av dette materiale er forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.
Kommentar fra oversetteren:
Etter at ha fått Sean Howard's velsignelse, har jeg etter beste evne forsøkt å oversette original teksten fra engelsk, da noen nordmenn fremdeles har lettere for å forstå norsk, enn engelsk. God fornøyelse med lesingen.

Copyright er likeledes også gjeldende for den norske oversettelsen. Steinar D. Varsi (steinar@varsi.net)