Det 4. Bud, Kjenn din FAQ![FAQ=Frequently Asked Questions ~ OSS=Ofte Stillte Spørsmål]

FAQ'er er HTML dokumenter på Nettet som gir en detaljert og profesjonell forklaring på et emne. De brukes for det meste som retningslinjer.
De Ti Bud om HTML er en FAQ som gir noen retningslinjer til HTML-spesialister som lager Nett-dokumenter. Ved å følge disse retningslinjer, vil flere mennesker se Nett-sidene dine på en enklere og mer effektiv måte.

Finnes det andre FAQ'er?

Er du rusk! Folk elsker å skrive dokumenter om de forskjelligste temaer. Under her ser du noen eksempler på FAQ'er om temaet HTML.

Hvis noen kjenner noen FAQ'er, innenfor Nett-utvikling som henvender seg til begynnere og lettøvde, så send dem vennligst til showard@visdesigns.com eller steinar@varsi.net.


Du er velkommen til å la andre se denne URL'en. Dette arbeidet, er Copyrighted 1995 av forfatteren, Sean Howard, og er IKKE frigitt til public-domain. Enhver form for distribusjon og kopiering av dette materiale er forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.
Kommentar fra oversetteren:
Etter at ha fått Sean Howard's velsignelse, har jeg etter beste evne forsøkt å oversette original teksten fra engelsk, da noen nordmenn fremdeles har lettere for å forstå norsk, enn engelsk. God fornøyelse med lesingen.

Copyright er likeledes også gjeldende for den norske oversettelsen. Steinar D. Varsi (steinar@varsi.net)