Det 2. Bud; Du skal ikke misbruke ordene "HTML Programmerer"!Hva er HTML?

HTML er et markerings-språk. HTML står for: HyperTextMarkup Language.

Der er INGEN programmering forbundet med å lære HTML. Å kalle seg selv "HTML programmerer" er både misvisende og feil. Mange mennesker har begynt å få en gal oppfatning av HTML, og personlig tror jeg at det kan spores tilbake til de som kaller seg selv for "HTML programmerere".

Finnes det programmerere på Nettet?

Ja. Formularer krever en CGI-programmerer i de fleste tilfellene. Interaktivt Multimedia på Nettet krever Shockwave- eller Java-programmerere.

Det kreves ingen programmerer til HTML. Alle kan lære å skrive HTML.

Hvorfor er det så følsomt omkring dette temaet?

Nylig måtte vi omskrive alle våre kontrakter, fordi en klient var redd for at vi ikke ville frigi rettighetene til "HTML kode" vår. Det var helt vanvittig og en smule frustrerende.

Et stort firma, som vi arbeider for, trodde at det krevdes en programmerer, når man skulle rette feil i et HTML-dokument. Vi var nødt til, bokstavlig talt, å lære dem HTML før de innså at den ukorrekte koden enkelt kunne rettes.

Å bruke betegnelsen "HTML programmerer" er kun med på å villede dine klienter og offentligheten.

Hva kan vi så kalles?

Vær konkret og finn ord som ikke er misvisende. Det etterfølgende er noen mulige titler og beskrivelser. Finn selv på andre/flere.


Du er velkommen til å la andre se denne URL'en. Dette arbeidet, er Copyrighted 1995 av forfatteren, Sean Howard, og er IKKE frigitt til public-domain. Enhver form for distribusjon og kopiering av dette materiale er forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.
Kommentar fra oversetteren:
Etter at ha fått Sean Howard's velsignelse, har jeg etter beste evne forsøkt å oversette original teksten fra engelsk, da noen nordmenn fremdeles har lettere for å forstå norsk, enn engelsk. God fornøyelse med lesingen.

Copyright er likeledes også gjeldende for den norske oversettelsen. Steinar D. Varsi (steinar@varsi.net)