Titanic på Norsk, av Steinar D. Varsi

Hva var Titanic?

I 1907 begynte to menn å planlegge byggingen av to virkelige kjempeskip. Den ene var J. Bruce Ismay, direktør i White Star Line-rederiet, og den andre var lord William J. Pirrie, styreformann i skipsverftet Harland & Wolff.

[William J. Pirrie] [J. Bruce Ismay]

Hensikten var å gjøre White Star Line konkurransedyktige i passasjertrafikken over Atlanteren med det siste innen komfort og eleganse. Disse skipene skulle senere gå under betegnelsen 'Olympia-klassen'.
31. juli 1908 ble kontrakten underskrevet med skipsverftet om byggingen av Olympic, Titanic og et søsterskip, Britannic, som skulle komme senere. Titanic skulle bli 268 meter lang, 29 meter bred og 31 meter høy opp til broen. Pris: £ 1.500.000 (pris i dag NKr. ca. 1 milliard!). Dimensjonene var så enorme at nye kaier måtte bygges på begge sider av Atlanteren for å kunne betjene disse kjempe-skipene, og verftet måtte ombygges litt, slik at de nå kun hadde plass for to skip og ikke tre som tidligere.

31. mai 1911 kunne endelig Titanic's skrog sjøsettes i Belfast. Etter hennes pliktløp på 550 meter i havnebassenget, ble hun tauet inn til dokken for å utstyres med motorer og all den innvendige luksus som skulle til. Og 3. februar 1912 begynte det avsluttende arbeidet for å få montert de tre enorme propellene og lagt på det siste malingstrøket.

(Selv om det finnes ulike bilder av Titanic der navnet er malt på baugen, er dette ikke riktig. Undersøker man bildene nærmere, viser det seg at det er noe som man har satt på etter at bildet er tatt. I filmen "A Night To Remember" blir Titanic døpt. Dette medfører ikke riktighet, da White-Star Line og Harland & Wolff aldri døpte skipene sine.. Andre "merkelige" fakta kan du finne på dette nettstedet)

[Maleri av Titanic i solnedgang] Som vi nå vet, forlot Titanic Southampton 10 april 1912, med kaptein Edward J. Smith, (White Star Lines mest erfarne kaptein) ved roret med kurs for New York. Etter et kort opphold i Cherbourgh i Frankrike, for å ta ombord flere passasjerer og post, fortsatte hun til Queenstown, Irland (for å ta ombord enda flere passasjerer og mere post). Senere samme aften seilte verdens største passasjerskip noensinne bygget, inn i historien og skulle ikke bli sett igjen før Dr. Robert D. Ballard fant henne igjen, 4000 meter under overflaten i Atlanterhavet 1985.

Return to top