Titanic på Norsk, av Steinar D. Varsi

Kildehenvisning

Følgende illustrasjoner er hentet fra 'Jakten på Titanic'
Robert D. Ballard, Madison Press Books, 1987
:

Følgende illustrasjon er hentet fra 'World Wide Web':Følgende illustrasjoner er hentet fra 'Titanic, An Illustrated History'
Don Lynch, Madison Press Book, 1992
:


Følgende illustrasjon er hentet fra 'Titanic,Triumph and Tragedy'
John P. Eaton og Charles A. Haas, Haynes Publishing, 1986
:


Informasjonen om de norske passasjerene er hentet fra 'Titanic 31 norske skjebner'
Per Kristian Sebak (per.sebak@hi.uib.no), © Genesis Forlag, 1998
:Andres bidrag til disse sidene :

Return to top